lywebsite

Contact us

Company: Jiangxi Huangyan Perfumery Co.Ltd
Address: Area C,Jinxi Industry Park, Fuzhou, 344800, Jiangxi,China
Telephone: 0086-794-7182686
Fax: 0086-794-5259467
Contact: Marketing Dept(Domestic)Mr.Zhao/Mrs Guo
Email:
zhaocy@twinriver.cn/ guolp@twinriver.cn
           

Company: Zhejiang Huangyan Perfumery Co. Ltd
Address: 1Dazha roda, Jiangkou, Huangyan, Taizhou,Zhejiang China
Telephone: 0086-576-84291166
Fax: 0086-576-84258007
Contact: Casa Zhao
Email:
casazhao@twinriver.cn


Web: www.huangyanperfumery.com

 www.chinawhitecat.com

 www.twinriver.cn